Општи поими

Општи теми

Сите производи коишто се понудени на нашата веб-страница zanoinspire.com претставуваат еден вид барање за понуда, но во случај на недостапност, стоката не се испорачува. При нарачка од страна на клиентот, се прави понуда, која е прифатена од нас кога ја испраќаме стоката, а не кога се потврдува приемот на нарачката. Приемот се одвива во рамките на роковите за испорака. Доколку нарачката не е исполнета, клиентот се информира за ова. Ние не продаваме производи на малолетни лица и други лица кои се ограничено способни, освен доколку производот не е нарачан од страна на законски застапник. Се применуваат цените коишто важеа кога клиентот ја поднел својата нарачка. Политиката за приватност е достапна на [link to privacy policy].

Како да направите нарачка 

Нарачките можат да се направат онлајн на zanoinspire.com
Ние доставуваме до Бугарија, Романија и другите членки на Европската унија.

Клиентот ги избира производите, коишто ќе ги нарача преку веб-страната. Избраните производи се додаваат во списокот со нарачки со кликнување на симболот со „Додај во корпата“. Количината на нарачката може да се промени со избирање на посакуваниот број во “паѓачкото мени”. Корпата за купување може да се најде во горниот десен агол на екранот. Со кликнување на симболот „Корпа за купување“ се прикажува бројот на избрани производи. Во корпа за купување, изборот може да се уреди или за да се комплетира нарачката, може да се кликне на симболот „Одјава“.

Овозможено е да се направи нарачка и како „гостин“, без регистрација. По внесувањето на потребните информации како „гостин“, постои можност да се избере адресата за испорака, видот на испорака и начинот на плаќање. Откако ќе кликнете на симболот „Продолжете со нарачката“, на следната страна, можете да ги проверите и измените информациите за вашата нарачка.

Инструкциите поврзани со Политиката за приватност и поставките на „колачињата“ се прикажани. По запознавање и потврда на општите условите, како и политиката за приватност, нарачката може да се заврши со кликнување на копчето “Одјава”.

Правно обврзувачката понуда се доставува по завршувањето на нарачката. Приемот на нарачката се потврдува преку електронска пошта.

Текстот од нарачката не се зачувува и откако ќе се заврши процесот на нарачки, повеќе не е достапен. Деталите за нарачката можат да бидат отпечатени веднаш по поднесувањето.

Во случај на барање за промени или прашања за повраток, можете да контактирате со нашиот тим за услуга со клиентите на:

Телефон: 0800 31 313
Е-пошта: contactmk@zanoinspire.com

Услови на испорака

(1) Трошоци за испорака

За вредност на нарачката од 29 лева, испораката во Бугарија е бесплатна. Под оваа сума, се плаќа фиксен износ за достава и пакување, износ од 4.89 лева, доколку не е поинаку договорено со клиентот. Испораката во Романија е бесплатна за нарачката во вредност на РОН 99. Под оваа сума, се плаќа фиксен износ за достава и пакување, износ од 14,90 RON, доколку не е поинаку договорено со клиентот. Испораката во Европската унија е бесплатна за нарачката вредност од 29 ЕУР. Под оваа сума, се плаќа за достава и пакување во износ од 4,90 ЕУР, доколку не е поинаку договорено со клиентот.

2) Време на испорака

Производите понудени на онлајн продавницата се подготвени за испорака во рок од 1-2 работни дена, по приемот на нарачката. Ако се потребни дополнителни информации или совети, клиентот е контактиран веднаш. Производите потоа се испраќа соодветно на добиените информациите или советите, доколку е применливо.
Ако испораката на една или повеќе нарачани производи е одложена или веќе недостапна, ние ќе го информираме клиентот веднаш и му даваме можност да ја откаже нарачката. И покрај внимателното испланираната достапност на производи, можно е промотивниот производ да се распродаде побрзо од очекуваното.  Имајќи го предвид ова, не можеме да обезбедиме гаранција за испорака, а промотивните понуди важат само додека не се исцрпат резервите.

Ако производот не може да се испорача заради виша сила или прекин во производството и овие околности се појават по потврдување на нарачката, ние не сме одговорни за неиспорака и ние сме ослободени од обврската за испорака. Клиентот ќе се информира за ова веднаш. Сите пари платени од клиентот за предметната нарачка се враќаат веднаш.

Времето за испорака на компаниите наши партнери, согласноинформациите добиени од нив, изнесува 2 работни дена за Бугарија; 2-4 работни дена за Романија и 4 – 7 работни дена за остатокот од Европа.

Испораката во Бугарија ја извршува курирската компанија „Спид“. Испораката во Романија е од курирската компанија ДДД. Испораката во другите земји на Европската унија е од курирски компании со дозвола за работа на територијата на соодветната земја.

(3) Вие имате обврска да ги проверите нарачаните производи во моментот на испорака, пред да ги примите. Во случај да пронајдете недостатоци (на пример: оштетен пакет) за време на проверката, мора да го одбиете приемот на производот/производите. Во овој случај, ќе ви ги вратиме сите уплати што сме ги добиле од вас за оштетената стока, вклучувајќи ги и трошоците за испорака, веднаш и не подоцна од триесет дена од денот кога се откриени недостатоците. За враќање, ние ќе го користиме истиот начин на плаќање што го користевте при вршење на оригиналната трансакција, освен ако не се договориме поинаку со вас; во никој случај не ви се наплатуваат такси заради оваа исплата. Ние можеме да го откажеме враќањето на уплатата, сè додека не ја добиеме оштетената стока или додека не ни доставите доказ дека сте ни ги вратиле оштетените производи.

Услови на плаќање

Сите цени се крајни цени во бугарски левови и/или евра, вклучително и важечкиот данок на додадена вредност. Доспатни начини на плаќање се: кредитна картичка (преку epay.bg), освен за плаќањата во Албанија и Македонија и готовина за испорака (готовината за испорака е достапна само за Бугарија и Романија). Го задржуваме правото да исклучиме одредени начини на плаќање, без да дадеме појаснување. Кога плаќањето со кредитна картичка е избрано како начин на плаќање, испораката ќе се изврши само откако ќе се кредитира вкупната набавна цена; Можете да плаќате со следните кредитни картички: MasterCard и Visa. Од вашата кредитна картичка се наплаќа само со сумата од фактурата, на денот на испраќање. Надоместоците што ги наплатуваат банките за промена на трансакцијата заради неточни информации за сметката и кои не се резултат на грешка од наша страна, се товар на клиентот.

Го задржуваме правото да ги исклучиме начините на плаќање.

Сигурност при плаќањето

Нашата веб-страница zanoinspire.com користи технологија SSL за сертифицирани податоци. Secure Sockets Layer (SSL) е протокол што се користи за заштита на врската што корисниците ја прават на нашата веб-страница. Сертификатот SSL ги криптира податоците и го штити каналот преку кој се одвива комуникацијата помеѓу корисниците и нашата веб-страница. Т.е. сите податоци што преминуваат од вашиот пребарувач до нашата веб-страница се шифрирани и заштитени. Ова ве штити од повреда на доверливи информации.

Многу лесно може да препознаете кои веб-страници на Интернет се SSL сертифицирани, а кои не се.  Постои катанец пред доменот на секоја обезбедена веб-страница што користи SSL сертификат. Другата разлика е кратенката „https: //“ пред полето за адреса на веб-страницата, која користи SSL сертификат, што значи „Безбеден HTTP“ и гарантира дека веб-страницата што се отвора е автентична и врската со неа е безбедна. Веб-страниците без SSL сертификат се означени со кратенката „http: //“ пред полето за адреса.

За ваша максимална безбедност и заштита, при плаќање со дебитна или кредитна картичка MasterCard и Visa преку zanoinspire.com, нашата веб-страница е одобрена и регистрирана во 3Д системот за безбедносна авторитизација. За да извршите плаќање преку Интернет, нашата веб-страница ве пренасочува на страницата www.borica.bg.

За повеќе информации за безбедносните програми SecureCode од MasterCard и Verified by Visa од Visa, ве молиме прашајте ја вашата банка.

Важно е да знаете дека ние никогаш не бараме да ги доставувате податоците поврзани со сопственикот на картичката и картичката преку телефон или е-пошта!

Откажување / трошоци на поврат

Правото на повлекување му се доделува на потрошувачот само во однос на стока нарачана од zanoinspire.com, кои не се претходно изработени и за производство на кои индивидуалниот избор или упатства од клиентот се клучни или кои се јасно конзистентни со личните потребите на клиентот и / или не се погодни за враќање заради здравствени и хигиенски причини, кога нивниот печат е отстранет по испораката и / или се во лоша состојба или рокот на употреба може брзо да е истечен.

За да се избегнат понатамошни спорови, правото на повлекување не се однесува на храна, вклучувајќи и додатоци на храна.

Политика за откажување

Право на откажување
Вие имате право да се откажете од овој договор без да дадете оправдување во рок од четиринаесет дена. Периодот на откажување е четиринаесет дена од денот кога вие или трето лице определено од вас, освен превозникот, сте го презеле производот. Во случај да извршиме повеќекратни испораки по една нарачка, периодот на откажување е четиринаесет дена од денот кога вие или трето лице назначено од вас, освен превозникот, ја заземате последната доставениот производ од нарачката.

За да го искористите вашето право на откажување, мора да не известите (contactmk@zanoinspire.com) со јасна изјава (на пример, писмо испратено по пошта или е-пошта) за вашата одлука за откажување од овој договор. Можете да ја користите приложената форма за откажување, иако тоа не е потребно. За да се запази рокот за откажување, доволно е да се испрати известувањето за остварување на правото на откажување пред истекот на рокот.

Консеквенции  од откажување

Доколку се откажете од овој договор, ние ќе ги вратиме сите исплати за откажаната нарачка што ја добивме од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака, веднаш, а најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот на приемот на известувањето за откажувањето на овој договор. За враќање, ние ќе го користиме истиот начин на плаќање што сте го користеле за да ја извршите првичната трансакција, освен изрично не сме се договориле поинаку со вас; во никој случај нема да ви наплатиме такса за повраток.  Ние можеме да го откажеме враќањето на средствата, сè додека не ја примиме вратената стока или додека не ни доставите доказ дека сте ни ги испратиле назад производите, без оглед на тоа што попрво ќе пристигне.

Стоката мора да ја вратите веднаш до нас, но не подоцна од четиринаесет дена од денот кога не известивте за откажувањео од овој договор. Рокот се смета за исполнет кога ја праќате стоката пред истекот на четиринаесет дена. Трошоците за враќањето на производите се на Ваш товар.

Грешки / гаранција / одговорност / политика за враќање

Во принцип, даваме гаранција во согласност со регулативите. Сепак, периодот за гаранција за секој производ е наведен во информациите за производот на zanoinspire.com и овие информации се достапни на потрошувачот пред да го набават производот.

Во случај на прекршување на обврските, за кои ние сносиме одговорност  или во случај на откривање на скриени грешки – недостатоци на производот, клиентот е должен да нè извести и може да ни обезбеди соодветен рок, за да извршиме нова испораки или поправки, доколку е возможно. Доколку следната испорака или поправка е неуспешна, клиентот има право да  избира, или да побара нова испорака или намалување на набавната цена, или да се откаже од договорот за купување и / или да побара компензација. Доколку клиентот бара надомест-обесштетување, ние сме одговорни само за оштетување на нарачаната стока. Дополнителни побарувања за компензација од клиентот се исклучени.

Во сите горенаведени случаи потрошувачот треба да ни го испрати производот веднаш или најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе не известите како што е опишано погоре (важи за сите случаи).  Рокот се смета за исполнет кога ќе ни го испратите производот пред истекот на периодот од четиринаесет дена. Ние, во овој случај, ги плаќаме сите директни трошоци за враќање на производот. Потрошувачот мора да го испрати производот со истиот метод на испорака што го користевме кога му го испорачавме производот.

Во случај да мора да ви платиме надоместок, тоа ќе изнесува цената на неисправните производи во моментот на купувањето. За да ја извршиме оваа исплата, ние ќе го користиме истиот начин на плаќање што го користевте за да ја извршите првичната трансакција, освен ако изрично не сме се договориле поинаку со вас; во никој случај нема да ви наплатиме провизија за оваа плаќање. Можеме да го одбиеме плаќањето сè додека не ги вратите неисправните производи или не ни се обезбеди доказ дека неисправните производи се испратени назад, без оглед која од двете опции да се случи прва.

Гаранцијата не важи доколку не се испочитуваат насоките дадени во упатството за монтажа и употреба на производот; постојат разлики помеѓу податоците во гарантниот лист и самиот производ; има оштетување настанато како резултат на поправки од страна на неовластени лица или сервис; настанатите штети се последица на надворешни фактори: прашина, течности, изложеност на неповолни временски услови и подложени на потреси или удар од испуштање; неправилно работење и одржување на уредот; во случај на несоодветно користење материјалите.

Информациите дадени на оваа веб-страница внимателно се проверуваат и редовно ажурираат. Сепак, не може да се гарантира дека сите информации се целосни, точни и ажурирани во секое време. Ова особено се однесува на информациите за производите од производителите на прикажаната амбалажа.

Клаузула за издржливост

Невалидноста на одделните одредби не влијае на валидноста на другите одредби, односно договорот останува во сила за обете страни.

Информации за добавувачот

Адреса на седиштето:

SIDAYA PHARMA ROMANIA SRL

Address: Bucuresti Sectorul 3, Strada TURTURELELOR, Nr. 50, Etaj 4, Ap.8

Manager: Florin Ianko

Telephone: +359885216258

E-Mail: [email protected]

Internet: zanoinspire.com

Postal address:
Bucuresti Sectorul 3, Strada TURTURELELOR, Nr. 50, Etaj 4, Ap.8
Owner:
Damyan Damyanov

VAT ID No.: BG3077831591

Применлив закон

Генерално, само романското право се применува на целиот деловен однос, со исклучување на меѓународното право. Склучувањето на договорот се одвива во Романија.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ТЕКОВНИ ПОНУДИ И ПРОМОЦИИ! ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА.

Google reCaptcha: Invalid site key.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

icon-phone-v20800 31 313

Google reCaptcha: Invalid site key.