Termeni și condiții

TERMENI DE UTILIZARE

Acest site („Site-ul Web”) vă este oferit de UniComs Switzerland GmbH, Bahnhofplatz, 6300 Zug, Elveția.

Următorii Termeni de utilizare vă guvernează accesul și utilizarea acestui site web. De asemenea, termenii și condițiile specifice se pot aplica conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor specifice conținute pe sau accesibile prin intermediul acestui site web („Conținutul”) și anumitor conținuturi, date, materiale sau informații pe care le puteți încărca, trimite și / sau publica pe site-ul Web („Conținut de utilizator”) sau tranzacții încheiate prin intermediul acestui site Web. Astfel de termeni specifici pot fi suplimentari față de acești Termeni de utilizare sau, acolo unde și numai în măsura în care sunt specificați în mod expres, pot înlocui acești Termeni de utilizare.

ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Prin accesarea sau utilizarea acestui site Web sunteți de acord să respectați din punct de vedere juridic Termenii de utilizare și toți termenii și condițiile conținute sau menționate aici sau orice termeni și condiții suplimentare stabilite pe acest site Web. Dacă NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU ar trebui să accesați sau să utilizați acest site Web.

MODIFICAREA TERMENILOR

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați de UniComs în orice moment. Astfel de Termeni de utilizare modificați vor fi valabili odata cu publicarea. Continuând să accesați sau să utilizați site-ul Web după o astfel de publicare, se va considera că ați acceptat astfel de modificări. Vă recomandăm să revizuiți în mod regulat termenii și condițiile aplicabile. Alte site-uri web ale UniComs pot avea propriile condiții de utilizare care se aplică respectivelor site-uri Web.

UniComs își rezervă dreptul de a întrerupe sau modifica sau actualiza în orice moment, fără notificare, site-urile web sau conținutul site-urilor Web. UniComs își rezervă dreptul de a restricționa, refuza sau denunța accesul oricărei persoane pe site-ul Web sau în orice parte a acestuia, efectivă imediat, fără notificare, în orice moment și din orice motiv, la discreția sa.

POLITICA DE CONFIDENIALITATE

Informațiile personale furnizate sau colectate prin sau în legătură cu acest site Web vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica de confidențialitate a UniComs și acești Termeni de utilizare sunt supuși Politicii de confidențialitate așa cum este publicat pe acest site Web.

EXONERAREA RĂSPUNDERII

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, TEXT, IMAGINI, GRAFICĂ, LINKURI ȘI ALTE MATERIALE) PE SITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „DREPT DISPONIBILE”. UNICOMS ȘI SUBSIDIARIILE, AFILIAȚII, PARTENERI, LICENȚIATORI, LICENȚE DE MARCĂ ȘI FURNIZORI, DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ÎN LIMITĂ PERMISĂ DE LEGE ANUMITE REPREZENTĂRI SAU GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU ORICE SAU UN ANUMIT SCOP, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE, SAU PRIVIND OPERAREA ACESTUI SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATORI. Nici UniComs, nici filialele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii nu garantează sau nu fac nicio declarație că (i) site-ul web va satisface cerințele dvs., (ii) site-ul web va funcționa neîntrerupt, în timp util, va fi sigur, sau (iii) rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea site-ului Web (inclusiv orice informații și materiale de pe acest site Web) vor fi corecte, complete, exacte, fiabile sau vor îndeplini cerințele dumneavoastră.

Acesta este un website public. Nu transmiteți informații confidențiale aici.

UniComs și subsidiarele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențele de brand și furnizorii nu vor fi responsabili pentru întreruperi sau omisiuni pentru serviciile de internet, rețea și găzduire web și nu garantează că site-ul web sau serviciile care fac ca acest site web să fie disponibil sau că comunicările electronice trimise de UniComs sunt lipsite de viruși sau alte elemente dăunătoare.

Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin folosirea acestui site web este realizat pe propria răspundere. Veți fi unicul responsabil pentru orice pagube care survin computerului dvs. sau pentru pierderea de date ce survine in urma descărcării acestor materiale.

CONTRIBUITOR

Prin trimiterea oricărui Conținut de utilizator pe site-ul Web, sunteți de acord că materialul va fi adecvat, constructiv și relevant și nu va conține niciun element care ar putea fi ilegal sau altfel impropriu publicării, incluzând dar fără a se limita la elementele care (1) sunt defăimătoare sau prejudiciabile unei alte persoane sau entități; (2) pot provoca vătămări oricărei persoane sau bunuri sau pot defăima sau hărțui orice persoană sau organizație; (3) pot încălca orice drepturi legale ale oricărei persoane (inclusiv dreptul la intimitate sau publicitate); (4) sunt pornografice, obscene, profane, vulgare, indecente sau amenințătoare, (5) sunt inacceptabile din punct de vedere cultural, etnic sau în alt fel sau (6) sugerează sau încurajează orice activitate ilegală.

Afirmați, reprezentați și garantați că conținutul de utilizator trimis pe site-ul web nu încalcă niciun drept de proprietate al altui utilizator, cum ar fi, dar fără a se limita la, drepturile de autor, marca comercială sau brevet sau orice obligație de confidențialitate.

Recunoașteți și sunteți de acord că oricare dintre ideile, observațiile sau discuțiile dvs. sau orice alt conținut al utilizatorului furnizat de dvs. pe site-ul web care nu face obiectul protecției drepturilor de proprietate intelectuală poate fi utilizat de orice alt contribuitor fără compensație sau atribuire.

Prin prezenta, acordați UniComs, filialelor sale, afiliaților, licențelor de marcă și altor parteneri o licență la nivel mondial, irevocabilă, fără redevență, neexclusivă, sublicenșabilă și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, pregăti lucrări derivate de a distribui, transmite și publica conținut de utilizator furnizat de dvs., pe acest site web sau pe orice alt site web al UniComs sau în alte materiale de marketing sau materiale de relații publice ale UniComs în orice și toate mass-media.

Veți fi singurul răspunzător pentru propriul dvs. conținut de utilizator și consecințele postării, pentru trimiterea și/ sau publicarea acestuia. UniComs poate, dar nu este obligat să revizuiască și să monitorizeze, înainte și/ sau după trimiterea conținutului de utilizator. Totuși, recunoașteți că este imposibil pentru noi să monitorizăm sau să revizuim tot conținutul de utilizatori. Fără a se limita la acestea, UniComs, filialele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii nu vor fi și nu pot fi responsabili pentru exactitatea, integralitatea, calitatea sau validitatea conținutului de utilizator trimis de terți pe site-ul web.

UniComs nu aprobă niciun conținut al utilizatorilor sau niciun fel de opinii, recomandări sau recomandări exprimate în locul respectiv, iar UniComs declină în mod expres orice răspundere în legătură cu conținutul de utilizator.

UniComs are dreptul și abilitatea exclusivă de a edita și/ sau elimina mesajele sau orice alt conținut al Utilizatorului care este supărător, nepotrivit sau care încalcă Termenii de Utilizare pentru oricare motiv și în orice moment fără notificare, consimțământ și în mod discreționar. Orice utilizator care consideră că conținutul trimis de utilizator este necorespunzător sau deplasat este încurajat să contacteze UniComs imediat prin e-mail la contact@ZANO.info. După primirea unei astfel de notificări, vom depune eforturi rezonabile pentru a lua măsurile pe care le considerăm necesare într-o perioadă rezonabilă de timp. Deoarece acesta este un proces manual, sunteți informați ca este posibil să nu reușim să eliminăm sau să editați imediat un anumit conținut de la utilizator.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

ÎN NICIO SITUAȚIE UNICOMS SAU ORICARE DIN SUBSIDIARELE, AFILIAȚII, PARTENERI, LICENȚII, LICENȚII DE MARCĂ SAU FURNIZORI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNĂ INDIRECTĂ, SUBSTANȚIALĂ, PUNITIVĂ, SPECIALĂ SAU INCIDENTALĂ SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN, CAUZATE SAU ÎN CONEXIUNE CU ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU UTILIZA ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ UNICOMS A FOST INFORMAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE ACESTE DAUNE SUNT CAUZATE DE FRAUDE SAU DE REPREZENTARE FRAUDULOASĂ A UNICOMS.

Dacă locuiți într-o țară sau într-un stat care nu permite niciuna dintre excluderile sau limitările de răspundere de mai sus sau oricare dintre denunțările garanțiilor din secțiunea 4 de mai sus, aceste excluderi sau limitări nu vă vor fi aplicabile, ci numai în măsura în care aceste excluderi sau limitările nu sunt permise. În acest caz, astfel de excluderi sau limitări se limitează la cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

CONȚINUT AL PĂRȚILOR TERȚE/ SOFTWARE

UniComs nu este în niciun fel responsabil pentru conținutul oricărui site deținut de o terță parte care poate face trimitere la site-ul Web prin intermediul unui hyperlink, indiferent dacă un astfel de hyperlink este sau nu furnizat de către site-ul Web sau de către o terță parte în conformitate cu Termenii de Utilizare. Orice legătură de pe site-ul nostru Web către un alt site nu este o aprobare a unui astfel de site și nici o judecată sau garanție nu se face cu privire la acuratețea, oportunitatea sau caracterul adecvat al conținutului oricărui site la care site-ul Web poate include trimiteri și nu ne asumăm nicio responsabilitate în acest sens.

DREPTURI DE AUTOR ȘI MĂRCI COMERCIALE

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate asupra conținutului furnizat de UniComs, filialele sale, afiliații, licențiații de marcă și / sau alți parteneri, software-ul pentru operarea și publicarea site-ului web, compilarea datelor pe site-ul web, ordinea, aranjamente ale acestui site Web, toate aparțin UniComs Switzerland GmbH și / sau licențiaților de marcă, alți parteneri sau licențiatori. Toate drepturile asupra conținutului care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

ZANO este o marcă comercială înregistrată a UniComs Switzerland GmbH.

ZANO și toate celelalte mărci comerciale înregistrate ale UniComs Switzerland GmbH și ale companiilor sale afiliate sunt active importante ale companiei. Utilizarea corectă a acestor mărci comerciale este importantă și trebuie să urmați instrucțiunile UniComs atunci când faceți referire la produsele și serviciile companiei noastre. Găsiți mai multe informații la www.unicoms.com.

Utilizarea și înregistrarea numelui ZANO sunt rezervate exclusiv companiei noastre. Nu puteți să înregistrați și să utilizați numele companiei, denumirea legală, denumirea comercială, numele de domeniu sau altă denumire, indicație sau descriere a cărei denumire conține ZANO sau orice nume similar cu acesta sau orice nume care face parte dintr-un nume ZANO, nici nu va include nici o altă marcă înregistrată deținută de UniComs Switzerland GmbH.

DREPTURILE DE PROPRIETATE PE SITE-UL WEB

Acest site Web este public prin natura sa și orice informație transmisă pe acesta este considerată neconfidențială. Recunoașteți că orice depunere a oricăror invenții încorporate în orice conținut de utilizator furnizat de dvs. va constitui o „publicare” a unei astfel de invenții în conformitate cu legile aplicabile privind brevetele.

Recunoașteți faptul că orice conținut de utilizator trimis și / sau discutat pe site-ul Web poate face obiectul brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală ale UniComs, filialelor, afiliaților, licențelor de marcă, altor parteneri sau terților. Dacă luați în considerare exploatarea oricăror idei, propuneri, sugestii sau soluții sau alte conținuturi de utilizator trimise pe site-ul Web, sunteți responsabil(ă) să întreprindeți autorizarea de proprietate intelectuală înainte de a vă angaja într-un comportament exploatabil.

DESPĂGUBIRE ȘI ELIBERARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să păstrați în afara pericolelor UniComs, filialele, afiliații, licențiații de marcă, alți parteneri și furnizori și fiecare dintre ofițerii, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și adjudecanții acestora de orice pagubă, răspundere, cost și cheltuială, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și profesioniștilor și costurile de litigiu) care apar din publicarea de conținut sau transmiterea oricărui mesaj, date, materiale sau orice alt conținut pe care îl trimiteți pe site sau orice încălcare a acestor Termeni de utilizare de către dvs. În cazul unei reclamații sau a unei acțiuni în justiție care rezultă din orice mesaj sau orice alt conținut al utilizatorului trimis de dvs., UniComs își rezervă dreptul de a vă dezvălui identitatea și orice alte informații pe care UniComs le poate avea despre dvs.

Dacă aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, eliberați UniComs, filialele, afiliații, partenerii și furnizorii săi și fiecare ofițeri, directori, angajați, acționari, reprezentanți legali, agenți, succesori și adjuncți de revendicări, solicitări și daune (reale și consecvente) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, care decurg din sau în orice fel sunt legate de astfel de dispute.

ÎNCHIDEREA SITE-ULUI

Avem dreptul exclusiv de a închide Web Site-ul sau orice parte a acestuia din orice motiv, în orice moment, fără notificare sau consimțământ. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru nereușita de a stoca și a șterge orice Conținut și/ sau Conținut de utilizator trimis pe site.

PRODUSELE UNICOMS

Site-ul Web poate conține referințe la anumite produse și servicii UniComs care nu pot fi (ușor) disponibile într-o anumită țară. Orice astfel de referință nu implică sau garantează că astfel de produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment într-o anumită țară. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul local al firmei UniComs.

MAGAZIN ONLINE (ZANOINSPIRE.COM/RO/)

Magazinul online al UniComs oferă posibilitatea utilizatorilor de a vizualiza, de a obține informații complete și de a cumpăra bunurile și/ sau serviciile oferite.

Prin bifarea căsuței „”Sunt de acord cu Condițiile generale ale acestui website”” utilizatorul transmite informațiile prin formularul online luând în considerare dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică , afirmând că este familiarizat cu Termenii și condițiile generale și le acceptă în întregime.”

COMENZI, CONDIȚII DE PLATĂ, LIVRARE, EXECUTARE

Magazinul online acceptă comenzi în orice interval orar, procesarea comenzilor realizându-se între orele 9:00 – 18:00 în zilele lucrătoare.

Modalitatea de plasare a unei comenzi: Fiecare dintre produsele oferite pot fi selectate, făcând click pe „Comandă”. Apăsând pe acest buton se vor afișa produsele disponibile și prețul lor final pe care utilizatorul trebuie să îl plătească la livrarea mărfurilor. Utilizatorul trebuie să introducă în formularul prevăzut pentru acest scop, date cu caracter personal. Înainte de confirmarea comenzii, utilizatorul poate verifica produsele din coș, corecta cantitatea și informațiile lui și apoi poate confirma făcând click pe „Comandă”. Dupa comandă, sistemul de magazin online va procesa comanda și angajatul nostru va contacta Utilizatorul până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare pentru confirmarea detaliilor de livrare.

La cererea clientului, o comandă poate fi plasată și la următorul număr de telefon: 0371119624.

Executarea comenzii poate fi amânată pentru oricare dintre următoarele motive: Lipsa din stoc a produsului comandat; Adresa de livrare greșită sau incompletă sau un număr de telefon greșit sau incomplet pentru contact cu utilizatorul; Problemă tehnică cu magazinul online, etc.

PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Prețul final al comenzii este prețul pentru totalul de produse comandate, după cum se menționează pe website înainte de a trimite comanda spre a fi procesată.

Toate prețurile sunt în LEI, incluzând TVA, și nu pot fi modificate din momentul introducerii unei comenzi până în momentul efectuării plății.

Plata se face în numerar la livrare (COD) la curier, la livrarea mărfurilor.

VÂNZARE. LIVRARE

Metoda de livrare: Vânzarea se face de către Sidaya Pharma Romania, care este autorizată să vândă dispozitive medicale pentru utilizatorii finali. Livrarea produselor se face de către partenerul UniComs desemnat să ofere serviciile de livrare și să încaseze contravaloarea bunurilor livrate. În termen de o zi lucrătoare după ce cererea a fost primită de către un angajat al UniComs, se va transmite comanda către partenerul ce oferă serviciile de curierat în vederea livrării produselor selectate la utilizatorul final.

Termenul de livrare la punctul final de destinație selectată de către utilizator este în termen de 3 zile lucrătoare de la data introducerii unei comenzi.

Livrarea este gratuită pe teritoriul României la o valoare totală a comenzii de minim 190 lei. Pentru comenzi cu o valoare mai mică de 190 lei, costul de livrare se plătește curierului la primirea coletului și se calculează în funcție de distanța de la locația de expediere până la cea de destinație.

Livrările nu sunt efectuate în zilele de sâmbătă și duminică, de sărbători legale/ în zile libere sau în afara orelor indicate.

În caz de întârziere a livrării datorată Sidaya Pharma Romania, UniComs va notifica utilizatorul cu privire la aceasta și va preciza o nouă dată de livrare. În caz de întârziere a livrării din partea partenerului livrator, clientul va anunța UniComs, urmând ca UniComs să ia măsuri în vederea urgentării livrării.

RENUNȚARE. GARANȚII ȘI RECLAMAȚII.

Condiții de garanție. Perioada de garanție: Bunurile achiziționate au o garanție legală și/ sau comercială, ale căror detalii sunt disponibile în manualul de instrucțiuni al fiecărui produs.

În cazul în care produsul prezintă un defect în perioada de garanție din cauza materialelor de proastă calitate sau manoperă necorespunzătoare, reparația se face gratuit.

Nicio cerere de garanție nu va fi acceptată atunci când instrucțiunile de instalare și utilizare, după cum se menționează în manual, nu au fost îndeplinite; există discrepanțe între datele de pe textul de garanție și produsele în sine; există daune datorate unei reparații efectuate de către persoane sau service-uri neautorizate; există daune cauzate de factori externi: praf, lichide, expunerea la condițiile meteorologice nefavorabile, la șoc sau impact în urma lovirii dispozitivului; există daune cauzate de operarea și întreținerea necorespunzătoare a dispozitivului; uzura obișnuită și rupere a materialelor.

Reclamațiile pentru nebulizatoarele Zano sunt preluate de către Sidaya Pharma Romania, după cum se menționează pe garanția care însoțește fiecare produs.

Informații service: Sidaya Pharma Romania, strada Turturelelor nr. 50, et. 4, sect. 3, București, România, tel. 037 111 96 24.

Garanția este valabilă, iar plângerea este luată în considerare numai după prezentarea produsului care face obiectul reclamației, a cardului de istoric service și o chitanță de numerar/ factură pentru cumpărare.

Prelucrarea reclamațiilor: Service-ul folosit de Sidaya Pharma Romania dispune de echipamentele necesare de servisare, informații, software, personal instruit și este autorizat să ia în considerare cererile de garanție în termen de 15 de zile calendaristice de la preluarea dispozitivului de către UniComs. Toate solicitările de service de pe teritoriul României sunt adresate către Sidaya Pharma Romania în persoană, la sediul specificat mai sus sau telefonic. Consumatorul ce solicită servisarea va transmite produsul cu certificatul de garanție (inclus în manualul de instrucțiuni) și o chitanță de numerar/ factura atașată la garanție.

În caz de respingere pentru solicitarea de garanție, clientului îi va fi returnat certificatul de garanție cu o scurtă informare scrisă privind respingerea. Produsele având card pentru istoric de service, fiecare reclamație de garanție va fi introdusă acolo.

Prevederi aplicabile ale Legii privind protecția consumatorului: Ordonanta de Guvern nr. 21/1990.

PROCEDURA DE RETUR

Înainte de expirarea perioadei de retragere, clientul ne poate informa cu privire la decizia sa de retragere din contract prin returnarea produselor achiziționate. În acest scop, clientul va transmite prin email decizia sa la adresa contact-ro@zanoinspire.com alături de dovada de plată.

Clientul va fi contactat pentru confirmarea returului de produse. Acesta va furniza personal sau prin curierat produsele ce fac obiectul returului la sediul Sidaya Pharma Romania, adresa: strada Turturelelor nr. 50, et. 4, sector 3, București. Acestea vor fi insotite de confirmarea de plata. Contravaloarea livrării produselor returnate este suportată de către client.

După verificarea produselor returnate, clientul va fi informat dacă toate condițiile pentru a returna un produs au fost indeplinite.

Clientul va fi anunțat când se efectuează plata, reprezentand echivalentul returului.

REZOLVAREA DISPUTELOR

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Elveției. Sunteți de acord cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Romania pentru orice litigiu, afirmație sau cauză de acțiune care decurg din, sau referitoare la sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau utilizarea de către dvs. a acestui site web, inclusiv orice litigii legate de existența sau valabilitatea acestor Termeni de utilizare, cu condiția să acceptați să prezentați astfel de dispute, revendicări sau cauze de acțiune exclusiv instanțelor din Romania. Rețineți că litigiile pot fi transmise pentru soluționarea online pe platforma de soluționare a litigiilor online a Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr

ANULABILITATE

Dacă o prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, atunci dispoziția nevalabilă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o dispoziție valabilă, executorie care se potrivește cel mai bine cu intenția dispoziției inițiale, iar prevederile rămase vor fi puse în aplicare.

FĂRĂ EXCEPȚIE

Niciun fel de nerespectare de către UniComs a oricărei părți a acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la oricare dintre drepturile UniComs în conformitate cu acești Termeni de utilizare, fie pentru acțiuni trecute, fie viitoare, din partea oricărei persoane. Nici primirea de fonduri de către UniComs, nici încrederea oricărei persoane în acțiunile UniComs nu vor fi considerate ca reprezentând o renunțare la orice parte a acestor Termeni de utilizare. Numai o derogare specifică, în scris, semnată de un reprezentant autorizat al UniComs va avea efect juridic.

TITLURI

Titlurile secțiunilor din Termenii de utilizare sunt inserate doar pentru comoditate și nu constituie o parte a acestora sau nu afectează în vreun fel semnificația sau interpretarea Termenilor de utilizare.

Va mulțumim că vă alăturați site-ului nostru web!

CONTACT0371 119 624

Грешка

Грешка

Грешка

Грешка