COOKIES

Websajti ynë përdorë “biskota” (cookies).

Cookies janë skedarë të vegjël   me tekst, në shumicë  e rasteve shkronja dhe shifra,  që vendosen dhe  ruhen në shfletuesin ose në hard diskun e pajisjes suaj kur vizitoni një websajt të caktuar, përfshirë websajtin tonë 

Ka disa lloje cookies:

  1. Cookies të detyrueshme – këto cookies  janë të nevojshme për punën korrekte të websajtit.
  2. Cookies funksionale – ato ju lejojnë të përdorni funksionalitetin e plotë të sajtit, të shikoni materialet video në të, të na shkruani përmes formës së kontaktit, si dhe për memorizimin e gjuhës së preferuar, në të cilën të ngarkohet informacioni në websajtin tonë.
  3. Cookies analitike –  falë  tyre ne ndjekim vizitat në websajtin tonë dhe mund të analizojmë  se sa lehtë përdoruesit tanë punojnë me të (“biskotat” e Google Analytics,  për shembull). Këto cookies nuk na japin asnjë informacion për të dhënat tuaja personale. Ato na tregojnë se cilat faqe prej sajtit tone keni parë, duke vizituar websajtin tonë përmes një pajisjeje mobile ose pajisjes desktop dhe të dhëna të tjera anonime.  
  4. Cookies për shënjestrimin e saktë –  këto “biskota” përmbajnë informacion për këtë si e keni përdorur sajtin tonë dhe mund të nxiten  nga partnerët tanë të reklamimit. Falë tyre nuk do t’ju shfaqen informacione, që janë të parëndësishme për ju. Të tilla janë cookies dinamike të Facebook, Google etj. .

Në varësi të faktit nëse kërkohet pëlqimi juaj për përdorimin e cookies, “biskotat” ndahen në cookies të detyrueshme dhe  të padetyrueshme.

Përdorimi i cookies të detyrueshme nuk kërkon pëlqimin tuaj të përdoruesit.

Përdorimi i cookies të padetyrueshme , siç janë cookies funksionale, cookies analitike dhe cookies për shënjestrimin e saktë, siç është përshkruar më lartë, kërkon pëlqimin tuaj.

“Biskotat” tona:

Siç tashmë ju kemi informuar më lartë, ne përdorim “biskotat” tona që websajti ynë të mund të punojë në mënyrë më efektive dhe të jetë më komod dhe i dobishëm, përshirë për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e tij ndaj sulmeve qëllimkeqe. Këto “biskota” janë të detyrueshme dhe funksionale dhe pa to sjati ynë nuk do të mund të funksionojë në mënyrë korrekte dhe ju nuk do të mund të përdorni funksionalitetet e tij të plota.

Cookies të vendosura  nga ne në pajisjen tuaj  nuk na lejojnë  t’ju identifikojmë drejtpërdrejtë ose të bëjmë përfundime të tjera për ju dhe identitetin tuaj dhe nuk shkaktojnë asnjë dëm pajisjes suaj, pjesërisht nuk përmbajnë viruse, kuaj Trojan ose softuer tjetër të dëmshëm.

“Biskotat” e palëve të treta:

Websajti ynë i lejon palët e treta, të cilët analizojnë trafikun ose paraqesin përmbajtje në websajtin tonë, të vendosin në pajisjen tuaj cookies të tyre dhe të kenë akses në to.

Google Analytics

Websaji ynë përdor shërbimin Google Analytics me qëllim matjen  e trafikut në websajtin tonë dhe përdorimin e tij, në lidhje me këtë ju informojmë, se Google Analytics nuk ofron asnjë informacion për identifikimin tuaj personal, përfshirë akses në adresat IP. Google Analytics ofron informacion në formë anonime për Google, i cili e përdor për  të bërë matje  për mënyrat e përdorimit të websajtit tonë dhe për të na raportuar për veprimtaritë që bëhen në websajtin tonë, sipas kushteve për përdorimin e   Google Analytics.

Mund të parandaloni përdorimin e “biskotave” të Google Analytics duke shkarkuar dhe duke instaluar aplikacionin Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Aplikacioni lidhet me Google Analytics JavaScript duke deklaruar, se informacioni në lidhje me vizitën në websajt nuk duhet të dërgohet në Google Analytics.

Google Ads

Websajti ynë përdor Google Ads, një shërbim për rimarketing dhe shënjestrim,  të ofruar nga Google.  Me këtë shërbim veprimtaria jonë e reklamës lidhet me rrjetin e reklamave Google Ads përmes cookies. Mund të hiqni dorë nga shfaqja e reklamës përmes Google Ads këtu. 

Më shumë për përdorimin e cookies nga Google mund të mësoni këtu.

Rrjetet sociale dhe plugins socialë

Përmes faqeve tona në rrjetet sociale (Facebook dhe  Instagram) ne ju ofrojmë ndihmë personale dhe u japim përgjigje pyetjeve tuaja, mundësinë  të vlerësoni   produktet tona. Të dhënat përdoren vetëm për përgjigje kërkesës suaj dhe nuk u transferohen palëve të treta. .Për të vendosur kontakt me ne përmes rrjeteve sociale, ju duhet të keni regjistrim në to. Për këtë qëllim kompanitë që qëndrojnë mbrapa tyre, përpunojnë të dhënat tuaja në rast nevoje dhe ne nuk kemi ndikim mbi llojin, fushëveprimin dhe përpunimin e këtyre të dhënave.

Informacioni për Facebook dhe politikën e tij për mbrojtjen e të dhënave personale mund të lexoni këtu.

Informacioni për  Instagram dhe politikën e tij për mbrojtjen e të dhënave personale mund të lexoni këtu.

Facebook Conversion Pixel dhe  Facebook Remarketing

Përmes Facebook Conversion Pixel dhe  Facebook Remarketing ne dhe Facebook kuptojmë, se dikush ka klikuar në reklamën tonë në Facebook dhe se është   drejtuar tek faqja jonë  e intermetit. Por ne nuk mund të shohim   cilat  faqe të tjera të internetit keni ngarkuar. Informacioni i mbledhur me ndihmën e Facebook Conversion Pixel  është i destinuar për përgatitjen e statistikave anonime për suksesin dhe përdorimin e reklamave tona në Facebook. Ne nuk mbledhim dhe nuk marrim informacion përmes Facebook Conversion Pixel, që të na lejon përdoruesit të identifikohen personalisht nga ne.

Me teknologjinë  Facebook Remarketing te përdoruesit e  Facebook mund të drejtohet reklamë e synuar, por ne nuk mbledhim të dhëna dhe nuk ndjekim se cilët  përdorues të Facebook në të vërtetë marrin  reklama të synuara. Edhe këtu nuk kemi mundësinë të identifikojmë përdoruesit e veçantë.

Për më shumë informacion në lidhje me qëllimet dhe fushëveprimin e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave tuaja personale nga Facebook, si dhe në lidhje me mundësitë për konfigurime me qëllim mbrojtjen e  privatësisë suaj personale në Facebook, Ju lutemi, bëni një verifikim këtu.

Dëshirojmë  të nënvizojmë, se përdorimi i cookies nga palët e treta është objekt i politikave të tyre personale të privatësisë dhe ne nuk kemi akses në informacionin, që ruhet nga këto palë të treta për ju. 

Baneri ynë për cookies ju ofron mundësinë të hiqni dorë ose të pranoni “biskotat”, që kërkojnë pëlqim.

Gjithashtu mund të bllokoni dhe të fshini “biskotat”, duke ndryshuar konfigurimet e shfletuesit tuaj.

Me gjithë se shumica e shfletuesve janë konfiguruar me parazgjedhje  t’i pranojë cookies në mënyrë automatike, ju mund t’i kontrolloni, përfshirë të bllokoni dhe/ose të fshini cookies kur dëshironi përmes konfigurimeve të shfletuesit tuaj.

Shumica e shfletuesve modernë  që përdoren më shpesh në menynë “preferencat/opsionet” ju lejojnë të ndryshoni konfigurimet e tyre në lidhje me “biskotat”. Më shumë informacion për  disa prej shfletuesve më të përdorur në lidhje me cookies mund të gjeni si më poshtë: 

Për  Chrome – këtu.

Për Mozilla Firefox – këtu.

Për Internet Explorer – këtu.

Për Safari – këtu.

Për iOS – këtu.

Për Opera – këtu.

Për më shumë informacion në lidhje me “biskotat” dhe si t’i menaxhoni dhe t’i fshini, Ju lutemi, vizitoni këtë sajt.

Kur përdorni websajtin tonë pa i ndryshuar konfigurimet e shfletuesit tuaj, ju dakordoheni  me përdorimin e cookies nga websajti ynë.

Ju lutemi, vini re, që nëse zgjidhni opsionin të fshini ose të bllokoni “biskotat”, shumë sajte, përfshirë sajtin tonë, nuk do të punojnë në mënyrë optimale ose mund të ndalojnë së funksionuari.

NDIQNI OFERTA DHE PROMOCIONET TONA AKTUALE! ABONOHUNI PËR NJOFTIMET.

Google reCaptcha: Invalid site key.

Google reCaptcha: Invalid site key.